Zasady projektowania sieciAby rozpocząć jakikolwiek projekt musimy wiedzieć jak go wykonać, w tym celu powinniśmy zapoznać się z wszystkimi zasadami i normami dotyczącymi projektowania w danej dziedzinie. W tym temacie poznamy podstawowe zasady oraz normy dotyczące projektowania sieci.


Zasady projektowania

Podczas projektowania architektury komutowanej sieci LAN używa się modelu hierarchicznego sieci. Sieci w modelu hierarchicznym dzieli się na obrębie warstwy. Każda z nich realizuje określone funkcje, które definiują rolę danej warstwy w ogólnym modelu sieci. Budowa sieci przyjmuje postać modułową, co zwiększa jej skalowalność i efektywność działania.

W modelu hierarchicznym można wyróżnić trzy warstwy:
  • warstwa dostępu
  • warstwa dystrybucji
  • warstwa rdzenia
Sieć hierarchiczna jest łatwiejsza do zarządzania i rozbudowy, a ewentualnie problemy rozwiązuje się szybciej. Na obrazku poniżej pokazano model hierarchiczny sieci przełączanej. W małych sieciach stosuje się model uproszczony z 2 warstwami lub nie stosuje się modelu warstwowego.
Warstwa dostępu jest sprzężona z takimi urządzeniami końcowymi, jak komputery PC, drukarki i telefony IP, a jej celem jest zapewnienie dostępu do pozostałych składników danej sieci Jej głównym zadaniem jest:
  • umożliwienie połączenia urządzeń z siecią,
  • umożliwienie kontroli nad komunikowaniem się urządzeń w sieci.
W warstwie dostępu mogą występować przełączniki, mosty, koncentratory i bezprzewodowo punkty dostępowe.

Warstwa dystrybucji gromadzi dane otrzymywane z przełączników z warstwy dostępu przed ich transmisją do warstwy rdzenia. Warstwa ta kontroluje przepływ danych w sieci oraz wyznacza domeny rozgłoszeniowe. Może również realizować routing między wirtualnymi sieciami LAN (VLAN - Virtual LAN), jeżeli na poziomie warstwy dostępu utworzono takie sieci.

Warstwę rdzenia stanowią szybkie łącza szkieletowe. W warstwie tej gromadzi się ruch sieciowy ze wszystkich urządzeń warstwy dystrybucji, a zatem musi być ona w stanie szybko przekazywać duże ilości danych. Warstwa rdzenia może być połączona z zasobami internetowymi.

Aby zapewnione zostały maksymalne korzyści przy minimalnym nakładzie pracy i środków, sieć komputerowa powinna posiadać następujące cechy:
  • skalowalność
  • nadmiarowość
  • wydajność
  • bezpieczeństwo
  • łatwość zarządzania i utrzymania
Skalowalność- można to rozumieć jako podatność sieci na rozbudowę.
Nadmiarowość- należy wprowadzić jeżeli chcemy zwiększyć niezawodność sieci. Można to rozumieć jako wprowadzanie dodatkowych ścieżek, połączeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.
Wydajność- możemy to usprawnić poprzez unikanie transmisji danych przez niskowydajne przełączniki pośredniczące. W warstwie dystrybucji powinny być stosowane przełączniki o wydajności większej niż w warstwie dostępu.
Bezpieczeństwo - zwiększamy poprzez wprowadzenie zasad ograniczających dostęp do sieci. Przykładem jest zakładanie hasła na wifi.
Łatwość zarządzania i utrzymania - aby łatwo było zachować tą zasadę powinniśmy stosować jednakowe urządzenia, tej samej firmy. Jeżeli trzeba będzie zmienić funkcjonalność jakiegoś przełącznika, np. z warstwy dostępu, to zmianę tę można powielić we wszystkich przełącznikach z tej warstwy, gdyż najprawdopodobniej wykonują one te same funkcje. Ponadto wdrażanie nowych urządzeń będzie ułatwione, ponieważ ich konfiguracje będzie można skopiować z innych urządzeń i ewentualnie wprowadzić niewielkie modyfikacje.

Autor: APTechnology Data: 2017-01-18