Wstęp do projektowaniaPo nauce teorii przyszedł czas na bardziej praktyczne zadania. W tym temacie, oraz kolejnych tematach oraz rozdziałach zajmiemy się projektowaniem sieci oraz montażu ich. Zaczniemy od poznania dokumentacji projektowej oraz programów komputerowych w których je wykonujemy.


Więc czym jest projekt ?

No więc zaczniemy od budowy projektu. Projektem nazywamy działania, których celem jest opracowanie czegoś nowego, np. sieci komputerowej, wymagające nierutynowego podejścia, nazywa się projektem. Wiele zadań w dziedzinie informatyki jest realizowanych jako projekty, np. napisanie nowego programu komputerowego, stworzenie bazy danych lub strony internetowej. Projekt jest to przedsiębzięcie na które składa się zespół czynności, które charakteryzują się tym, że mają:
 • datę rozpoczęcia
 • specyficzne cele i limity
 • ustalone odpowiedzialności
 • budżet
 • rozkład czynności i datę ich ukończenia
Projekty mogą być przedsiębwzięciami bardzo skomplikowanymi, narażonymi na ryzyko niepowodzenia. Aby ograniczyć rzyko, należy cały przebieg projektu dokładnie zaplanować i udokumentować, tak aby każdy z zainteresowanych realizacją projektu mógł uzyskać wszystkie niezbędne do realizacji informacje. Realizacja projektu składa się z następujących fraz:
 • audytu
 • definiowania wymagań użytkownika
 • projektowania systemu
 • implementacji systemu
 • instalacji i testowania systemu i usuwaniu błędów
 • pielęgnacji i dalszego rozwoju systemu.
Dokumentacja projektu powinna być kompletna i uwzględniać wszystkie aspekty jego realizacji, między innymi:
 • nazwę pracowni projektowej, w której był sporządzony lub lub nazwisko projektanta.
 • tytuł projektu
 • datę wykonania
 • ponumerowany spis rysunków i tabel
 • wykaz używanych w projekcie skrótów, np. MDF, IDF itp.,
 • spis treści
 • krótki opis projektu i podstawę prawną jego utworzenia, np. kopia umowy o dzieło,
 • cel projektu, np. "budowa sieci w szkole"
 • zakres dokumentacji
 • założenia projektu - sformułowanie na podstawie audytu,
 • dokumentację techniczną projektu:
  • plany budynków z zaznaczeniem punktów abonenckich, tras kabli, punktów rozdzielczych itp.
  • karty katalogowe każdego elementu użytego do budowy sieci,
  • schemat logiczny połączeń sprzętu,
  • dokumentacja centralnego punktu sieci i punktów rozdzielczych,
  • dokumentacja rejonów okablowania,
  • projekt koncepcyjny sieci i innych wyspecjalizowanych instalacji,
  • numeracja gniazd w panelach krosowych,
  • opis procedur odbioru okablowania
  • wyniki testów i pomiarów
  • spis komponentów i ich rozmieszczenie
  • protokół odbioru
Dokumentacja projektu stanowi podstawowy dokument w relacjach pomiędzy zamawiającym (inwestorem) a wykonawcą projektu. Powinna być zaakceptowana i przestrzegana przez obie strony.


Jakie są programy do wykonywania projektów ?

Projekty możemy tworzyć w różnych programach, na rynku istnieje bardzo szeroka gamma programów. Głównie do rysunków technicznych używa się programów CAD (Computer Aided Design), podstawowym programem tego typu jest AutoCAD firmy Autodesk. Autodesk oferuje także programy które specjalizują się tylko w danej dziedzinie:
 • AutoCAD Electrical (dla elektryków)
 • AutoCAD Mechanical (dla mechaników)
 • AutoCAD Architekture (dla architektów)
Do projektowania sieci można uczyć także wielu wstępnych testowych narzędzi lub programów, np. programu CISCO Pakiet Tracer, w którym możemy wykonać sieć, wprowadzić jej konfigurację oraz sprawdzić jej zachowanie.

Autor: APTechnology Data: 2017-01-17