Adresowanie IPv4Adresowanie bezklasowe W celu zapewnienia większej elastyczności w przydzielaniu adresów IP, wprowadzono pojęcie maski podsieci (Subnetwork Mask), oznaczonej skrótem SM. Maska podsieci określa, ile bitów a adresie jest przeznaczonych do identyfikacji sieci i podsieci, a ile bitów do identyfikacji hosta.

Adres sieci określa sieć, do której przynależy dany adres IP.
Adres rozgłoszeniowy to adres pozwalający na wysłanie informacji do wszystkich urządzeń w danej sieci.

Maska podsieci składa się z tej samej liczby bitów, co adres IP. W masce w części sieci i podsieci występują same jedynki, a w części hosta same zera. Przykładowo w sieci klasy C w części sieci adresu IP przeznaczono 24 bity, a w części hosta 8 bitów. Poniżej przedstawiam wam przykład jak można prezentować maskę:
Prezentacja dwójkowa:  11111111.11111111.11111111.11111111
Prezentacja dziesiętna:  255.255.255.255
Prezentacja krótka:  /24
Reprezentacja krótka maski podsieci, zwana również notacją CIDR, informuje o ilości jedynek występujących w zapisie dwójkowym maski. Dzięki masce podsieci można wydzielić podsieci z mniejszą ilością komputerów, niż wynikałoby to z użycia pełnej klasy adresów. Aby utworzyć podsieć, należy wykorzystać bity z części przeznaczonej na hosta. Jeśli zostaną wykorzystane trzy bity z części przeznaczonej na hosta, to otrzyma się podział na poszczególne części i wartości maski podsieci jak poniżej.
11111111.11111111.11111111.11100000
red - sieć;
orange - podsieć;
blue - host;

A teraz konkrety, czyli jak obliczyć adres sieciowy, adres rozgłoszeniowy, liczbę podsieci oraz liczbę hostów w podsieci.

Przykład

Dane:
Mamy komputer o adresie 192.168.0.123 oraz maskę podsieci 255.255.255.224, chcemy wyznaczyć adres sieci do jakiego należy komputer, adres rozgłoszeniowy tej sieci oraz liczbę hostów jaką możemy zaadresować w tej sieci.

Aby wyznaczyć te dane najpierw należy zamienić adres IP oraz maskę podsieci na podstać binarną, ( jeżeli nie wiecie nic o systemach liczbowym przeczytajcie temat - Systemy liczbowe.
Adres IP:   11000000-10101000-00000000-01111011
Maska sieci: 11111111-11111111-11111111-11100000


Adres sieciowy

Zera w masce są częścią hostową, aby wyznaczyć adres sieciowy należy w miejscu IP tam gdzie są zera w masce wstawić też zera. Czynność tą obrazuje przykład.
Adres IP:    11000000-10101000-00000000-01111011
Maska sieci:  11111111-11111111-11111111-11100000
----------------------------------------------------
Adres sieciowy: 11000000-10101000-00000000-01100000
Po przeliczeniu adresu IP z systemu binarnego na system dziesiętny otrzymamy - 192.168.0.96.


Adres rozgłoszeniowy

Natomiast aby obliczyć adres rozgłoszeniowy, należy w IP w miejscu hosta dać same jedynki jak w poniższym przykładzie:
Adres IP:       11000000-10101000-00000000-01111011
Maska sieci:     11111111-11111111-11111111-11100000
----------------------------------------------------------
Adres rozgłoszeniowy: 11000000-10101000-00000000-01111111
Po przeliczeniu adresu IP z systemu binarnego na system dziesiętny otrzymamy - 192.168.0.127.


Obliczanie liczby podsieci i liczby hostów w podsieci.

Liczba możliwych do utworzenia podsieci zależy od liczby bitów z części hosta przeznaczonych do utworzenia podsieci. W naszym przykładzie do utworzenia podsieci zostały przeznaczone 3 bity ponieważ maska wskazuje na klasę C, dlatego tylko ostatni oktet służy do adresacji podsieci i hostów, jedynki oznaczają liczbę podsieci a zera liczbę hostów - 11111111-11111111-11111111-11100000. No dobra wiemy co oznacza co to teraz jak to policzyć. Aby obliczyć liczbę podsieci potęgujemy liczbę 2 przez ilość jedynek czyli 23 co daje nam 8 podsieci lecz pierwszej i ostatniej nie możemy wykorzystać, chyba że urządzenia pracujące w sieci spełnią specjalne wymagania. Dlaczego tak jest? Ponieważ pierwsza podsieć ma taki sam adres sieci, jak cała klasa C, natomiast ostatnia ma taki sam adres rozgłoszeniowy jak klasa C. Efektywnie spośród 8 podsieci możemy wykorzystać tylko 6.

Aby obliczyć natomiast liczbę hostów, które możemy zaadresować w danej podsieci bierzemy dwójkę i potęgujemy ją przez liczbę zer, czyli 25 co da nam 32 hosty lecz tutaj także nie możemy wykorzystać pierwszego i ostatniego adresu, ponieważ pierwszym adresem jest adres sieciowy a drugim jest adres rozgłoszeniowy. Więc mamy 30 adresów które możemy wykorzystać.

Autor: APTechnology Data: 2016-12-26