Jednostki danych używane w sieciachPodstawową jednostką służącą w informatyce do zapisu danych jest 1 bit, zatem w zapisie prędkości, z jaką dane w sieci są przesyłane, stosuję się określenie bity na sekundę (b/s lub też bps – bits per second).
1 bit informacji to jest bardzo mało więc w informatyce stosuje się wielokrotności, takie jak Mb, Gb czy Tb a nawet Pb.

1 Kilobit (1 Kb/s lub 1 Kbps) – 1024 bity/s (210)
1 Megabit (1 Mb/s lub 1 Mbps) – 1024 Kb/s – 1 048 576 bity/s (210*210)
1 Gigabit (1 Gb/s lub 1 Gbps) – 1024 Mb/s – 1 048 576 Kb/s – 1073741824 bity/s (210*210*210)


bit , Bajt
Aby jeszcze bardziej skrócić zapis wielkości danych wprowadzono bajty (oznaczamy duża literą B), jeden bajt oznacza 8 bitów. Czyli na przykład jeżeli chcemy wiedzieć ile bitów mieści się w 2 bajtach to pomnożymy 2*8 co da nam 16 bitów. W drugą stronę sprawa ma się odwrotnie czyli na przykład jeżeli chcemy wiedzieć ile bajtów mieści się w 24 bity to podzielimy 24/8 co da nam 3 bajty. Aby przybliżyć wam obliczanie i zamianę jednostek przedstawię wam parę przykładów w zadaniach:


Zadanie 1
Załóżmy że mamy pliczek 1kb i chcemy wiedzieć w jakim czasie zostanie on przesłany przez łączę 32B/s

Rozwiązanie:
Na początku zamieniamy obie dane na tą samą jednostkę, ja zamienię sobie 1kb wy możecie odwrotnie. 1kb to 1024b czyli 1024 dzielimy przez 8 co daje nam 128. Następnie aby obliczyć czas dzielimy 128 bajtów przez 32B/s co daje nam 4s.

Odpowiedź: czas potrzebny do przesłania pliku o wielkości 1kb przez łącze 23B/s to 4s.


Zadanie 2
Obliczmy, ile danych pobierzemy przez łącze o szybkości 1kB/s przez godzinę.

Rozwiązanie:
Najpierw musimy wiedzieć ile sekund ma godzina - mnożymy 60s x 60min co daje nam 3600 sekund. Następnie mnożymy 3600 sekund razy naszą szybkość czyli 1kB/s co daje nam 3600kB/s. Następnie aby lepiej przedstawić wynik w lepszej postaci MB czyli 3600 dzielimy przez 1024 co daje nam w przybliżeniu 3,52MB.

Odpowiedź: w czasie godziny przez łącze o szybkości 1kB/s prześlemy w przybliżeniu 3,52MB

Autor: APTechnology Data: 2017-06-19