Rodzaje komunikacji w sieciKomputery w sieci prawie nieustannie się komunikują, aby wymiana informacji była możliwa i aby nie nastąpiły komplikacje, wszystkie urządzenia w sieci powinny się stosować do odpowiednich reguł takimi regułami według których zachodzi komunikacja w sieci są protokoły komunikacyjne. Komunikacja w sieci może przebiegać w trybie bezpołączeniowym oraz połączeniowym.

Tryb połączeniowy polega na ustawieniu logicznego połączeniu pomiędzy dwoma komputerami. Przez rozpoczęciem transmisji jest właśnie zestawiane pierw połączenie. Takie połączenie jest zestawiane podczas potrzeby wysłania kilku informacji w obu kierunkach. Przeciwieństwem trybu połączeniowego jest tryb bezpołączeniowy w którym nie jest zestawiane logiczne połączenie między dwoma urządzeniami tylko wiadomość jest po po prostu wysyłana, np. list elektroniczna.

Typ transmisji można także podzielić ze względu na liczbę i typ odbiorców danej wiadomości. Załóżmy, że wiadomość jest wysyłana z jednego komputera do drugiego wtedy mówimy o transmisji jednostkowej (unicast), ponieważ wiadomość jest przesyłana tylko do jednego komputera. Przeciwieństwem tej transmisji jest typ rozgłoszeniowy (broadcast). Wiadomość w trybie rozgłoszeniowym jest wysyłana pod specjalny adresem, który jest adresem wszystkich urządzeń w sieci czyli każde urządzenie dostaje wiadomość, jednakże osobiście urządzenia traktują taką wiadomość jako osobistą czyli w trybie jednostkowym (unicast).Pośrednim typem jest typ grupowy (multicast), który polega na tym, że wiadomość jest wysyłana do określonej grupy odbiorców.
Komunikacje w sieci można podzielić w jeszcze jeden sposób, który omawialiśmy już przy okazji mediów transmisyjnych. Podział dotyczy tego w jaki sposób się odbywa komunikacja, czy jest dwukierunkowa, jednokierunkowa i itp. Wyróżniamy 3 typy:

Transmisja jednokierunkowa (simplex) to transmisja, w której odbiornik nie może przesłać odpowiedzi ani innych danych. Przykładem takiej transmisji jest emisja audycji radiowych, gdzie słuchacz może odbierać sygnał z odbiornika ale nie może wysłać żadnej informacji zwrotnej.Tego typu transmisje nie są stosowane w sieciach komputerowych.

Półdupleks (half-dupleks) to transmisja dwukierunkowa, naprzemienna. Polega ona na tym, że w danym momencie informacje może przesyłać tylko jedna strona, można się nastawić albo na nadawanie albo na odbieranie, nie można nadawać i odbierać. Przykładem takiej transmisji są popularne krótkofalówki, amatorskie stacje krótkofalowe czy radia CB w aucie.

Dupleks (full-duplex)- to transmisja jednoczesna i dwukierunkowa, czyli jednocześnie możemy nadawać i odbierać sygnał. Przykładem takiej transmisji jest rozmowa na skype.


W tym temacie omówmy sobie także rodzaje architektur sieciowych. Jednym z podstawowych celów tworzenia sieci komputerowych jest współdzielenie zasobów, takich jak pliki czy drukarki. Komputer który udostępnia dane, pliki, nazywa się serwerem. W zależności jak zostanie zorganizowane udostępnianie plików możemy mówić o architekturze równorzędnej (peer to peer) lub opartej na serwerach (klient- server). W architekturze równorzędnej każdy użytkownik może udostępniać zasoby i jednocześnie korzystać z innych. Natomiast w architekturze klient-serwer są konkretne komputery przeznaczone w celu udostępniana i przechowywania zasobów, czyli serwery.

Autor: APTechnology Data: 2016-12-13