Podstawowe pojęciaWe współczesnym świecie nie możemy prawie sobie wyobrazić życia bez komunikacji, odgrywa ona w naszym świecie bardzo ważną rolę. komunikujemy się za pomocą głosu, gestów czy znaków.Do komunikacji wykorzystujemy różne urządzenia czy to telefony stacjonarne czy komórkę, czy to usługi pocztowe, stacje radiowe czy telewizyjne. Coraz większą rolę w procesach komunikacji odgrywają sieci komputerowe.Poniżej wyjaśnimy sobie wszystkie podstawowe pojęcia z nimi związane.

Najpierw wyjaśnijmy sobie czym jest wgl sieć komputerowa.Sieć komputerowa to system komunikacyjny służący do przesyłania danych, łączy on co najmniej dwa komputery i urządzenia peryferyjne. Ze względu na obszar jakie one obejmują, jakie jest ich przeznaczenie, możemy je podzielić na:

Sieci osobiste PAN (Personal Area Network) - są to sieci o zasięgu paru metrów. Przykładem takiej sieci może być telefon i zesparowany z nim głośnik bluetooth.

Sieci lokalne LAN (Local Area Network) - są to sieci łączące paru użytkowników na niewielkim obszarze takim jak np. budynek. Przykładem sieci LAN może być sieć w twojej szkole.

Sieci miejskie MAN (Metropolitan Area Network) - są to sieci o zasięgu miasta, najczęściej szybkie. Umożliwiają one połączenia pomiędzy różnymi punktami miasta takimi jak np. uczelnie czy punkty administracji.

Sieci rozległe WAN (Wide Area Network) - są to sieci które wykraczają poza terytorium miast, państw i kontynentów. Składają się one z węzłów i łączących ich łączy transmisyjnych. Aby uzyskać dostęp do takiej sieci należy podpiąć sieć lokalną do jednej z węzłów sieci rozległej. Przykładem sieci rozległej jest internet.


Wszystkie pojęcia związane z sieciami:

Urządzenia transmisji- nośniki używane do transportu sygnałów biegnących przez sieć do ich miejsc docelowych. Najczęściej stosowanymi nośnikami są kable miedziane i światłowodowe.Nośniki również mogą być niematerialne, jak przestrzeń, przez którą mogą być przesyłane informacje za pomocą światła czy też i drogą radiową.

Urządzenia dostępu- są odpowiedzialne za formatowanie danych w taki sposób, aby nadawały się one do przesyłania w sieci. Odpowiadają także za umieszczanie danych w sieci oraz ich odbieranie. W sieci lokalnej urządzeniami tego typu są karty sieciowe. W sieciach rozległych urządzeniami tego typu są modemy.

Urządzenia do wzmacniania sygnałów - są to jak sama nazwa mówi, typy urządzeń które pobierają sygnał a następnie go wzmacniają i przesyłają dalej np. wzmacniak czy repeater, który wzmacnia sygnał bezprzewodowy.

Protokoły- są to takie zbiory zasad które określają sposoby komunikowania się urządzeń.

Sterowniki urządzeń- są to programy które umożliwiają działanie różnym urządzeniom jak np. karta sieciowa.

Oprogramowanie komunikacyjne - korzysta ono z protokołów i sterowników do wymiany danych. Są to np. programy do udostępniania zasobów, programy do przesyłania plików, do obsługi poczty czy po prostu przeglądarki internetowe i itp.

W każdej sieci z jakiegoś miejsca pobieramy zasoby takim miejscem jest serwer, na którym znajdują się pliki, i inne rzeczy.Urządzeniami korzystającymi z usług serwera czyli my jako użytkownicy nazywamy się klientami. Każda sieć jest zbudowana także z węzłów czyli takich miejsc do których trafiają informacje, które są tam analizowane i przesyłane konkretnymi drogami, do takich węzłów podpina się właśnie klientów.Takim węzłem mogą być np. przełączniki w sieciach lokalnych a w sieciach rozległych będą to routery.Ale zaraz zaraz a skąd taki router czy przełącznik (switch) ma wiedzieć że ta informacja ma być akurat do nas ? A no właśnie i tu wkraczają adresy sieciowe czyli takie identyfikatory, każdy komputer w sieci ma adres IP oraz unikatowy na skalę światową adres MAC karty sieciowej. Oczywiście nim cokolwiek wyślemy dane które chcemy wysłać przed wysłaniem są dzielone na ramki bądź pakiety, można to porównać do listów które na przodzie maja adres nadawcy i odbiorcy a w środku informacje.Autor: APTechnology Data: 2016-12-12