Wstęp do adresowania w sieci



Do sieci mogą być podłączone różne urządzenia np. serwery, komputery, drukarki. Każde z nich musi mieć możliwość wymiany danych z innymi. Aby to było możliwe, potrzebny jest mechanizm pozwalający na zidentyfikowanie każdego urządzenia które jest podłączone do sieci. Identyfikacja obywa się za pomocą unikatowych ciągów znaków, nazywanych adresami. Adresy takie przypominają sposób zapisu miejsca zamieszkania. Znając miejsce zamieszkania, np. kolegi, możemy wysłać do niego list, a poczta, posługując się adresem, dostarczy przesyłkę do miejsca przeznaczenia. W najpopularniejszych obecnie sieciach lokalnych spotyka się dwa rodzaje adresów:
fizyczne - nazywane również adresami MAC (Media Access Control),
logiczne - adresy IP (Internet Protocol).

Adresy fizyczne

Są to adresy które są nadawane przez producenta każdej karcie sieciowej NIC (Network Interface Card). Adresy te są nie powtarzalne, i są umieszczone w pamięci ROM. Długość takie adresu MAC wynosi 48 bitów i jest on zapisany heksadecymalnie (w systemie szesnastkowym), np. 00:49:F4:14:AC:DD. Pierwsze 24 bity oznaczają producenta a kolejne 24 bity są unikatowym identyfikatorem danego egzemplarza karty.U siebie w komputerze adres MAC możemy sprawdzić poprzez wpisanie w konsoli /ipconfig w wersjach Windows200x a w wersjach Windows 9x można użyć polecenia winipcfg.

Adresy logiczne

Adres logiczny wskazuje punkt przyłączenia do sieci, który jest jego interfejsem. Komputer pracujący w sieci może posiadać parę interfejsów, czyli parę adresów logicznych, a interfejsem nazywamy zwykłe urządzenia takie jak np. karta sieciowa czy modem.
Adresy logiczne są nadawane przez administratora sieci statycznie bądź poprzez automatyczne przydzielanie na serwerze - DHCP. Niezależnie jednak od sposobu uzyskiwania adresu logicznego, w danej sieci nie mogą istnieć dwa urządzenia o takim samym adresie. Obecnie funkcjonują dwie wersje adresów IP:
IPv4- starsza wersja, najabrdziej rozpowszechniona.
IPv6-nowsza wersja, mniej popularna

UWAGA

Po południu w czwartek, 3 lutego 2011 oficjalnie organizacja NRO ogłosiła całkowite wyczerpanie się puli wolnych adresów IPv4. Tego dnia przyznano ostatni wolny blok, który zamknął pulę, w której mieści się 4,3 miliarda adresów IP, natomiast w nowym IPv6 mamy, uwaga - 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 adresów.

Autor: APTechnology Data: 2016-12-11