Wstęp do modeli warstwowych sieciKomunikacja pomiędzy urządzeniami w sieci rządzi się różnymi regułami i zasadami. Reguły te określa się mianem protokołów, które różnią się między sobą w zależności od sposobu komunikacji.Aby komunikacja w sieci zachodziła prawidłowo wymagane jest współdziałanie wielu protokołów, czyli takie zestawy protokołów, na takie zestawy oprócz tych protokołów składają się także inne rzeczy takie jak np. urządzenia sieciowe. Aby zwizualizować te zestawy stosuje się strukturę warstwową, po prostu jest to łatwy sposób prezentacji dzięki któremu łatwo zrozumieć przebiegającą komunikacje w sieci.

Istnieją dwa podstawowe modele warstwowe - ISO/OSI oraz TCP/IP.Model TCP/IP powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku wieku i określany jest mianem modelu sieci Internet. Składa się z czterech warstw:
 • warstwy aplikacji, zajmującej się reprezentacją danych dla użytkownika oraz ich kodowaniem,
 • warstwy transportowej, zapewniającej komunikację pomiędzy różnymi urządzeniami w sieci,
 • warstwy internetowej, zapewniający najlepszą trasę dla przepływu pakietów,
 • warstwy dostępu do sieci kontrolującej urządzenia fizyczne i media.

Model OSI jest modelem przygotowanym z myślą o tworzeniu tzw. „otwartego systemu”, który nie będzie należał do żadnej zamkniętej sieci. Szybki rozwój sieci Internet opartej na modelu TCP/IP spowolnił jednak znacznie jego wdrażanie. Mimo tego udało się stosując model OSI wdrożyć kilka istotnych protokołów. W przeciwieństwie do modelu TCP/IP, składa się on z siedmiu warstw:
 • warstwy aplikacji, umożliwiającej komunikację z użytkownikiem (strony WWW, poczta elektroniczna),
 • warstwy prezentacji, zajmującej się konwersją danych i definiowaniem formatu (dzięki temu dane pochodzące z urządzenia źródłowego mogą być interpretowane przez odpowiednie aplikacje na urządzeniu docelowym)
 • warstwy sesji, zarządzającej przebiegiem komunikacji,
 • warstwy transportowej, odpowiedzialnej za integralność (czyli spójność) transmisji danych,
 • warstwy sieci, zajmującej się określaniem trasy przepływu danych,
 • warstwy łącza danych, opisującej metody wymiany ramek pomiędzy urządzeniami podłączonymi do tego samego medium (np. do przełącznika),
 • warstwy fizycznej, sterującej przepływem bitów poprzez media sieciowe.


Protokoły warstw sieciowychZasięg urządzeń w warstwach modelu ISO/OSI:Dane przechodząc przez różne urządzenia sieciowe, dochodzą do różnych warstw modelu ISO/OSI. W zależności od analizowanych danych przez urządzenia możemy zaklasyfikować je do poszczególnych warstw, np. router będzie urządzeniem warstwy 3, przełącznik, most i karta sieciowa są urządzeniami warstwy 2.

Autor: APTechnology Data: 2016-12-27