Wstęp do mediów transmisyjnychUrządzenia sieciowe, aby wymieniać informacje, muszą być ze sobą połączone. Połączenia te są realizowane przez nośniki danych czyli media transmisyjne.

Medium transmisyjne – nośnik używany do transmisji sygnałów w telekomunikacji. Jest podstawowym elementem systemów telekomunikacyjnych. Możliwości transmisji zależą od parametrów użytego medium. Wyróżnia się media przewodowe i bezprzewodowe.

Do mediów przewodowych zaliczamy:
  • Kabel symetryczny (w tym tzw. skrętka)
  • Kabel współosiowy (kabel koncentryczny)
  • Kabel światłowodowy (światłowód jednomodowy lub wielomodowy)
  • Kable energetyczne

Do bezprzewodowych mediów transmisyjnych należą:
  • fale radiowe (fale elektromagnetyczne o częstotliwości do kilkudziesięciu GHz)
  • fale świetlne (fale elektromagnetyczne o częstotliwości powyżej 100 THz, np. światło lasera)

Media transmisyjne możemy podzielić również ze względu na rodzaj transmisji, jaki można w nich stosować:
Simpleks – transmisja tylko w jednym kierunku
Półdupleks – transmisja w obu kierunkach, ale nierównoczesna
Dupleks – równoczesna transmisja w obu kierunkach

Autor: APTechnology Data: 2016-12-06