Topologie fizyczne cz.3Jak ktoś nie czytał co to jest wogóle topologia sieciowa odsyłam do tematu Wstęp do topologii sieciowych.


Topologia Siatki (pełnej i częściowej)

Jest jedną z toplogii. Wyróżniamy dwa typy topologii siatki:
  • pełna siatka (ang. full mesh)(oczek pełnych)
  • częściowa siatka (ang. partial mesh)(oczek częściowych)


Topologia oczek pełnych- jest to topologia o największej niezawodności i odporności na uszkodzenia.W sieci takiej każdy węzeł jest bezpośrednio połączony z wszystkimi pozostałymi. Dzięki temu istnieje obfita liczba dodatkowych tras do każdej lokacji.

Topologia oczek częściowych-oczka częściowe to bardzo elastyczne topologie, mogące przyjąć różnorodne formy. Topologie oczek częściowych najlepiej opisać jako sieci o routerach powiązanych ze sobą ściślej niż w przypadku jakiejkolwiek topologii podstawowej; w topologii oczek częściowych nie wszystkie punkty sieci są bezpośrednio połączone, jak to było w przypadku oczek pełnych.

Ważne:
Internet oparty jest na topologii siatki częściowej (czyli na topologii oczek częściowych) – możliwe jest dotarcie bardzo dużą liczbą różnych ścieżek z jednego węzła do drugiego. W praktyce stworzenie dużej sieci opartej na pełnej siatce jest niewykonalne, gdyż liczba połączeń rośnie kwadratowo wraz z dołączaniem kolejnych węzłów sieci.

Autor: APTechnology Data: 2016-12-01