Topologie fizyczne cz.2Jak ktoś nie czytał co to jest wogóle topologia sieciowa odsyłam do tematu Wstęp do topologii sieciowych.

Topologia gwiazdy
Media transmisyjne: skrętka.

Jest to topologia w której wszystkie urządzenia są podłączone do wspólnego centralnego punktu, którym najczęściej jest switch lub koncentrator.

Zalety:

 • Większa przepustowość.
 • Łatwa lokalizacja uszkodzeń ze względu na centralne sterowanie.
 • Wydajność.
 • Łatwa rozbudowa.
 • Awaria komputera peryferyjnego nie blokuje sieci.
 • Przejrzystość sieci
 • Niska cena

Wady:

 • Duża liczba połączeń (duże zużycie kabli).
 • Gdy awarii ulegnie centralny punkt (koncentrator lub przełącznik), to nie działa cała sieć.


Topologia rozgałęzionej gwiazdy
Media transmisyjne: skrętka.


Topologia ta jest oparta na topologii gwiazdy. W tej topologii każde z urządzeń końcowych działa jako urządzenie centralne dla własnej topologii gwiazdy. Pojedyncze gwiazdy połączone są przy użyciu koncentratorów lub przełączników (inaczej można powiedzieć że jest to kilka ze sobą połączonych topologii gwiazdy). Jest to topologia o charakterze hierarchicznym i może być konfigurowana w taki sposób, aby ruch pozostawał lokalny.

Topologia ta stosowana jest głównie w przypadku rozbudowanych sieci lokalnych, gdy obszar, który ma być pokryty siecią, jest większy niż pozwala na to topologia gwiazdy, np. w przypadku dużych instytucji.

Zalety:

 • Pozwala na stosowanie krótszych przewodów,
 • Ogranicza liczbę urządzeń, które muszą być podłączone z centralnym węzłem.

Wady:

 • Duży koszt urządzeń.


Topologia drzewa (tzw. topologia hierarchiczna)


Topologia hierarchiczna (zwana również topologią drzewa lub rozproszonej gwiazdy) jest utworzona z wielu magistrali liniowych połączonych łańcuchowo. Zasada jej działania polega na dublowaniu poszczególnych magistrali. Początkowa pierwszą magistralę liniową dołącza się do koncentratora, dzieląc ją na dwie lub więcej magistral za pomocą przewodów koncentrycznych - w ten sposób powstają kolejne magistrale. Proces dzielenia można kontynuować, tworząc dodatkowe magistrale liniowe wychodzące z magistral odchodzących od pierwszej magistrali, co nadaje topologii cechy topologii gwiazdy. Jeśli jedną magistralę podzieli się na trzy magistrale i każdą z nich na kolejne trzy to w efekcie otrzymamy łącznie trzynaście magistral. Tworzone są kolejne poziomy drzewa, ale ich liczba jest ograniczona. Na końcu tego drzewa zawsze znajdują się pojedyncze terminale (urządzenia) podłączane do magistral.

Zalety:

 • łatwa konfiguracja
 • sieć zazwyczaj nie jest czuła na uszkodzenie danego komputera czy kabla
 • łatwa rozbudowa sieci komputerowej poprzez dodawanie kolejnych rozgałęzień

Wady:

 • duża ilość kabli
 • trudności w odnajdywaniu błędów

Autor: APTechnology Data: 2016-12-01