Topologie fizyczne cz.1Jak ktoś nie czytał co to jest wogóle topologia sieciowa odsyłam do tematu Wstęp do topologii sieciowych.

 

Topologia liniowa

Urządzenia sieciowe w tej topologii i komputery w tej topologii – oprócz granicznych – połączone są z dwoma sąsiednimi. Aby móc stworzyć sieć w tej topologii wszystkie urządzenia – oprócz granicznych – muszą posiadać dwa gniazda sieciowe. W topologii liniowej dane są przesyłane przez kolejne połączenia i urządzenia sieciowe aż do dotarcia do celu. Urządzenia napotkane na drodze pełnią rolę wzmacniaka.

 

 

Zalety

 • małe zużycie przewodów
 • możliwość zastosowania łącz optoelektronicznych, które wymagają bezpośredniego nadawania i odbierania transmitowanych sygnałów

Wady

 • awaria pojedynczego przewodu, urządzenia sieciowego lub komputera powoduje przerwanie pracy sieci
 • niska skalowalność

 

 

Topologia magistrali

Media transmisyjne: kabel koncentryczny.

 

charakteryzuje się tym że wszystkie elementy sieciowe podłączone są do pojedynczego, otwartego kabla zwanego szyną lub magistralą, którego zadaniem jest rozprowadzanie sygnału. Trójnik


Terminator

 

Kolejne urządzenia są dołączane do magistrali za pomoca trójników. Wymagane jest aby oba końce magistrali były zakończone opornikami ograniczającymi, zwanymi terminatorami.

 

 

Budowa

 

Sieć o takiej topologii składa się z jednego kabla koncentrycznego (10Base-2, 10Base-5 lub 10Broad36). Poszczególne części sieci (takie jak hosty) są do niej podłączane za pomocą specjalnych trójników (zwanych także łącznikami T) oraz łączy BNC. Na obu końcach magistrali powinien znaleźć się terminator , aby zapobiec odbiciu się impulsu. Maksymalna długość segmentu sieci w poszczególnych standardach wynosi:

 • 10Base-2 – 185 m
 • 10Base-5 – 500 m
 • 10Broad36 – 1800 m

Ze względu na problemy z doprowadzeniem pojedynczego kabla sieciowego praktycznie bezpośrednio do każdego komputera, sieć w topologii magistrali jest głównie stosowana w przypadku prostego ich rozmieszczenia – niewielkie biura lub sale wykładowe (komputerowe).

 

Zalety

 • małe użycie kabla
 • brak dodatkowych urządzeń (koncentratorów, switchów, koncentratorów i itp.)
 • niska cena sieci w porównaniu do innych sieci
 • małe koszty produkcji
 • odporność na uszkodzenia mechaniczne i zakłócenia elektromagnetyczne

Wady

 • trudna lokalizacja usterek
 • tylko jedna możliwa transmisja w danym momencie (wyjątek: 10Broad36)
 • potencjalnie duża liczba kolizji
 • awaria głównego kabla powoduje unieruchomienie całej domeny kolizyjnej
 • słaba skalowalność
 • niskie bezpieczeństwo

 

 

Topologia pierścienia

Media transmisyjne: kabel koncentryczny i światłowód.

 

Komputery połączone są za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym - okablowanie nie ma żadnych zakończeń (tworzy krąg). W ramach jednego pierścienia można stosować różnego rodzaju łącza. Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacniacza regenerującego sygnał i wysyłającego go do następnego komputera. 

 

 

 

Zalety

 • małe zużycie przewodów
 • możliwość zastosowania łącz optoelektronicznych, które wymagają bezpośredniego nadawania i odbierania transmitowanych sygnałów

Wady

 • awaria pojedynczego przewodu lub komputera powoduje przerwanie pracy całej sieci jeśli nie jest zainstalowany dodatkowy sprzęt
 • złożona diagnostyka sieci
 • trudna lokalizacja uszkodzenia
 • pracochłonna rekonfiguracja sieci
 • wymagane specjalne procedury transmisyjne
 • dołączenie nowych stacji jest utrudnione, jeśli w pierścieniu jest wiele stacji
 • sygnał krąży tylko w jednym kierunku

 

 

 

 

 

 


Autor: APTechnology Data: 2016-12-26