Wstęp do topologiiTopologia sieci określa sposób jej wykonania, czyli połączenia urządzeń komputerowych za pomocą medium transmisyjnego.

Topologie sieci LAN mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej.

 

Topologia fizyczna określa geometryczną organizację sieci lokalnej, graficznie przedstawiając jej kształt i strukturę.

Do topologi fizycznych sieci (które zostaną omówione w kolejnych tematach należą) należą m.in.:

 • topologia liniowa
 • topologia magistrali
 • topologia pierścienia
 • topologia gwiazdy
 • topologia rozgałęzionej gwiazdy
 • topologia drzewa (inaczej hierarchiczna)
 • topologia siatki
 • topologia oczek pełnych
 • topologia oczek częściowych

 

Topologia logiczna opisuje reguły komunikacji, z których korzystają urządzenia komunikujące się w sieci. Za

jej pomocą można opisać, które urządzenia mogą się ze sobą komunikować lub mają wzajemne bezpośrednie połączenie fizyczne.

W lokalnych sieciach komputerowych stosuje się topologie logiczne:

 • topologia rozgłaszania
 • oraz topologia przekazywania tokenu (żetonu)

Autor: APTechnology Data: 2016-11-30