PODSTAWOWE KOMENDY SYSTEMU LINUX

Na egzaminie teoretycznym z E13 pojawiają się pytania z komend sieciowych, dotyczących tworzenia użytkowników i grup oraz prawa dostępu (chmody) sytemu linux. Nie są one jakiejś trudne dlatego myślę że wystarczy przeczytać, i potwórzyć ze dwa razy.Prawa dostępu (Chmody)

Zaczniemy od praw dostępu. Ogólny wzór komendy ma postać:

chmod [-R] [ugoa] [+-=] [rwx] nazwa pliku lub katalogu

Opis: zmiana atrybutów pliku Opcja 1:
-R - zmiana praw dla pliku lub katalogu
Opcja 2:
-u - prawa dosepu dla usera
-q - prawa dostępu dla grupy
-o - prawa dostępu dla pozostałych
Opcja 3:
+ - dodaje prawa
- - usuwa prawa
= - ustawia prawa ustawione w opcji numer 4
Opcja 4:
- r - prawo do odczytu
- w - prawo do edycji, zapisu
- x - prawo do uruchamiania

Komendy dotyczące sieci

ifconfig

ifconfig <if> <IP> <nm> <bc>

Opis: konfigurowanie interfejsu sieciowego
Opcje:
if - rodzaj interfejsu (np.: Eth0)
IP - adres IP interfejsu
nm - maska sieci
bc - adres rozgłoszeniowy

ifconfig interfejs up
Opis: uruchamianie interfejsu sieciowego

ifconfig interfejs down
Opis: zatrzymywanie interfejsu sieciowego

ping
Opis: Wysyła pakiet do wskazanego hosta i odbiera odpowiedź.
Przykład:
% ping www.slackware.com

traceroute
Opis: bardzo przydatne narzędzie diagnostyczne. traceroute wyświetla kolejne hosty, przez które przechodzi pakiet zanim trafi do celu.
Przykład:
% traceroute www.slackware.com
traceroute to www.slackware.com (204.216.27.13), 30 hops max, 40 byte packets
1 zuul.tdn (192.168.1.1) 0.409 ms 1.032 ms 0.303 ms
2 207.171.227.254 (207.171.227.254) 18.218 ms 32.873 ms 32.433 ms
3 border-sf-2-0-4.sirius.com (205.134.230.254) 15.662 ms 15.731 ms 16.142 ms
4 pb-nap.crl.net (198.32.128.20) 20.741 ms 23.672 ms 21.378 ms
5 E0-CRL-SFO-03-E0X0.US.CRL.NET (165.113.55.3) 22.293 ms 21.532 ms 21.29 ms
6 T1-CDROM-00-EX.US.CRL.NET (165.113.118.2) 24.544 ms 42.955 ms 58.443 ms
7 www.slackware.com (204.216.27.13) 38.115 ms 53.033 ms 48.328 ms

route

route add|del [-net|-host] gw cel netmask dev

Opis: kontrola trasowania
Opcje: add - dodanie drogi do tablicy trasowania
del - usunięcie drogi z tablicy trasowania
-net - oznacza, że celem jest sieć
-host - oznacza, że celem jest stacja
gw brama - adres bramy sieciowej
cel - docelowa sieć lub stacja
netmask netmaska - maska sieci
dev interfejs - wymusza związanie trasy z podanym interfejsem

netstat

netstat [-riM]

Opis: wyświetla połączenia sieciowe i statystyki połączeń
Opcje:
-r -wyświetl tablice routingu
-i - wyświetla tablice wszystkich działających interfejsów sieciowych
-M - wyświetl listę wszystkich maskaradowanych sesji

Komendy dotyczące użytkowników i grup

useradd

useradd [-d] [-g] [-G] [-s] [-u] nazwa_użytkownika

Opis: dodawanie użytkowników
Opcje:
-d katalog_domowy - wartość ta określa katalog domowy użytkownika, domyślnie zmienna ta przyjmuje wartość taką samą jak nazwa użytkownika
-g gupa_początkowa - jest nazwą grupy początkowej użytkownika. Grupa ta musi już istnieć. W przypadku nie podania tej zmiennej system sam utworzy grupę dla użytkownika o nazwie zgodnej z nazwą użytkownika
-G inne_grupy - lista dodatkowych grup, do których zostanie przypisany użytkownik
-s powłoka - nazwa powłoki użytkownika
-u uid - numeryczna wartość identyfikatora użytkownika. Wartość ta musi być niepowtarzalna i większa od 99. W przypadku nie podania tej zmiennej system sam przydzieli użytkownikowi pierwszy wolny numer.

userdel

userdel [-r] nazwa_użytkownika

Opis: usuwanie użytkowników Opcje: -r - zostaną usunięte pliki w katalogu domowym użytkownika, sam katalog domowy i pliki buforowania poczty

groupadd

groupadd [-g] nazwa_grupy

Opis: dodawanie grup
Opcje:
-g gid - numeryczna wartość identyfikatora grupy. Wartość ta musi być niepowtarzalna. Wartości od 0-99 są zarezerwowane dla kont systemowych i nie powinny być używane. W przypadku nie podania gid system sam przydzieli grupie pierwszą wolną wartość.

groupdel

groupdel nazwa_grupy

Opis: usuwanie istniejących grup

usermod

usermod [-d] [-g] [-G] [-s] [-u] [-l] nazwa_użytkownika

Opis: modyfikowanie danych użytkowników
Opcje:
-l login - nowa nazwa użytkownika
pozostałe opcje mają identyczne znaczenie jak opcje z polecenia useradd

groupmod

groupmod [-g][-n] grupa

Opis: modyfikowanie danych grup
Opcje:
-g gid - numeryczna wartość identyfikatora grupy
-n grupa - nowa nazwa grupy

passwd

passwd [-l][-u][-d][-S] nazwa_użytkownika

Opis: zmiana hasła użytkownika
Opcje:
-l - zablokowanie konta
-u - ponowne udostępnienie konta
-S - wyświetlenie informacji o stanie konta

su

su nazwa_użytkownika

Opis: chwilowa zmiana aktywnego użytkownika

Co warto zapamiętać

Jeżeli nie uczysz się aby uszczelić na egzaminie 100% to zapamiętaj tylko polecenie ping, tracertroute oraz ifconfig.